4. Dobrovolný úkol (52. ročník)

Fenologie je věda, která zkoumá, jak se organismy vyvíjejí a mění v čase, v závislosti na počasí, klimatu a dalších vlivech okolí.

Ve 4. dobrovolném úkolu se zaměříme na fenologii rostlin. Stromy, keře ani případné byliny nám nikam neutečou a půjde tak snáz sledovat změny mezi různými stavy jejich vývoje, takzvanými fenologickými fázemi, zkráceně fenofázemi. Probíhající změny jsou navíc běžně známé procesy jako je opadávání listů nebo právě teď na jaře začínající rašení pupenů a kvetení.

Pokud systematicky sledujeme, jak prochází organismy postupně významnými životními fázemi, a zároveň pravidelně měříme vlastnosti jejich životního prostředí jako je teplota nebo úhrn srážek (jak moc prší nebo sněží), můžeme získat informace o vlivu těchto vlastností prostředí a jejich změn na živou přírodu. Tyto znalosti lze pak využít například pro výzkum dopadů klimatické změny nebo pylové zpravodajství.