Novinky

4. Dobrovolný úkol (52. ročník)
4. Dobrovolný úkol (52. ročník)
1.3.2024

Fenologie je věda, která zkoumá, jak se organismy vyvíjejí a mění v čase, v závislosti na počasí, klimatu a dalších vlivech okolí. Ve 4. dobrovolném úkolu se zaměříme na fenologii rostlin. Stromy, keře ani případné byliny nám nikam neutečou a půjde tak snáz sledovat změny mezi různými stavy jejich vývoje, takzvanými fenologickými fázemi, zkráceně fenofázemi. Více >>

3. Dobrovolný úkol (52. ročník)
3. Dobrovolný úkol (52. ročník)
2.1.2024

Pod pojmem příroda si mnohdy představujeme prostředí více či méně nedotčené člověkem. Nicméně i člověk má velký vliv na utváření krajiny a životního prostředí a právě činnost člověka udržuje v současné krajině některé ekosystémy, které jsou domovem pro řadu zajímavých druhů organismů. Některé organismy jsou na člověka vázány ještě více a žijí přímo v jeho obydlích – o takových organismech říkáme, že jsou synantropní. Na synantropní organismy se zblízka podíváme v rámci 3. dobrovolného úkolu.

2. Dobrovolný úkol (52. ročník)
2. Dobrovolný úkol (52. ročník)
1.11.2023

Jedním z rostlinných hormonů, které se mohou šířit vzduchem, je ethylen, který ovlivňuje dozrávání plodů rostlin, ale také růst semenáčků. A právě jeho vliv budete pozorovat v letošním 2. úkolu.

1. Dobrovolný úkol (52. ročník)
1. Dobrovolný úkol (52. ročník)
4.9.2023

Se začátkem nového školního roku startuje také 52. ročník Zlatého listu a jak jinak než 1. Dobrovolným úkolem.
Prozkoumáme  jeden z nejdůležitějších půdních organizmů, Žížaly.

Divoké karty jsou rozdány
Divoké karty jsou rozdány
22.5.2023

Od září do konce dubna jste mohli plnit Dobrovolné úkoly. Několik jejich zpracování na jeden poster velikosti A0 nám do kanceláře dorazilo už na začátku května. Minulý týden se nad nimi sešla odborná porota a vybrala vítěze obou kategorií. Ti získávají Divokou kartu, která je opravňuje k účasti na národním kole. V kategorii mladší je Více >>

4. Dobrovolný úkol (51. ročník)
4. Dobrovolný úkol (51. ročník)
3.3.2023

Slunéčko, nebo tzv. berušku jistě všichni znáte. Je to nápadný brouček s krovkami obvykle zbarvenými do červena a s různým počtem většinou černých teček. Jsou významnými pomocníky na zahradě, protože se živí škůdci rostlin – živočišnými i rostlinnými. Rozhodně se vyplatí o nich něco vědět. Pojďme se na ně tedy podívat blíže ve 4. dobrovolném Více >>