Novinky

52. ročník soutěže zná vítěze národního kola
52. ročník soutěže zná vítěze národního kola
10.7.2024

do RS Butov v Plzeňském kraji se sjeli ve dnech 16. – 21. 6. 2024 vítězové jednotlivých krajských kol. O zdravou rivalitu, konkurenci a boj o vítězství nebyla nouze. V letošním národním kole zvítězilo v kategorii Mladší družstvo Vydry reprezentující kraj Vysočina ze záchranné Stanice Pavlov pod vedením Petry Hulvové. Prvenství v kategorii Starší vybojovali Bídáci, kteří Více >>

4. Dobrovolný úkol (52. ročník)
4. Dobrovolný úkol (52. ročník)
1.3.2024

Fenologie je věda, která zkoumá, jak se organismy vyvíjejí a mění v čase, v závislosti na počasí, klimatu a dalších vlivech okolí. Ve 4. dobrovolném úkolu se zaměříme na fenologii rostlin. Stromy, keře ani případné byliny nám nikam neutečou a půjde tak snáz sledovat změny mezi různými stavy jejich vývoje, takzvanými fenologickými fázemi, zkráceně fenofázemi. Více >>

3. Dobrovolný úkol (52. ročník)
3. Dobrovolný úkol (52. ročník)
2.1.2024

Pod pojmem příroda si mnohdy představujeme prostředí více či méně nedotčené člověkem. Nicméně i člověk má velký vliv na utváření krajiny a životního prostředí a právě činnost člověka udržuje v současné krajině některé ekosystémy, které jsou domovem pro řadu zajímavých druhů organismů. Některé organismy jsou na člověka vázány ještě více a žijí přímo v jeho obydlích – o takových organismech říkáme, že jsou synantropní. Na synantropní organismy se zblízka podíváme v rámci 3. dobrovolného úkolu.

2. Dobrovolný úkol (52. ročník)
2. Dobrovolný úkol (52. ročník)
1.11.2023

Jedním z rostlinných hormonů, které se mohou šířit vzduchem, je ethylen, který ovlivňuje dozrávání plodů rostlin, ale také růst semenáčků. A právě jeho vliv budete pozorovat v letošním 2. úkolu.

1. Dobrovolný úkol (52. ročník)
1. Dobrovolný úkol (52. ročník)
4.9.2023

Se začátkem nového školního roku startuje také 52. ročník Zlatého listu a jak jinak než 1. Dobrovolným úkolem.
Prozkoumáme  jeden z nejdůležitějších půdních organizmů, Žížaly.

Divoké karty jsou rozdány
Divoké karty jsou rozdány
22.5.2023

Od září do konce dubna jste mohli plnit Dobrovolné úkoly. Několik jejich zpracování na jeden poster velikosti A0 nám do kanceláře dorazilo už na začátku května. Minulý týden se nad nimi sešla odborná porota a vybrala vítěze obou kategorií. Ti získávají Divokou kartu, která je opravňuje k účasti na národním kole. V kategorii mladší je Více >>