52. ročník probíhá pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka

Záštita pro 52. ročník soutěže Zlatý list ve školním roce 2023_2024

 

Aktuality

Termíny jednotlivých krajských a základních kol budou zveřejněny v sekci Aktuální ročník (rolovací menu vlevo nahoře) a budou postupně doplňovány.

Propozice 52. ročníku

Tisková zpráva (1. 9. 2023) – „Zahájení ročníku

 

Co je Zlatý list

  • Zlatý list je soutěž pro všechny děti ve věku ZŠ, které mají zájem o přírodu.
  • Zlatý list je soutěž kolektivů, soutěží šestičlenná družstva rozdělená na dvě tříčlenné hlídky.
  • Na stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřují znalosti dětí z různých přírodovědných oborů.
  • Součástí hodnocení družstva je i praktická práce pro přírodu.
  • Soutěž má základní (místní, regionální) a krajská kola. Krajská kola probíhají ve všech 14 krajích ČR.
  • Vítězové krajských kol postupují do národního kola, které je setkáním nejlepších kolektivů z celé ČR. Je to týdenní soustředění s bohatým programem exkurzí, přednášek a dalších aktivit.

 

 

Národní kolo 52. ročníku má své vítěze

do RS Butov v Plzeňském kraji se sjeli ve dnech 16. – 21. 6. 2024 vítězové jednotlivých krajských kol. O zdravou rivalitu, konkurenci a boj o vítězství nebyla nouze.

V letošním národním kole zvítězilo v kategorii Mladší družstvo Vydry reprezentující kraj Vysočina ze záchranné Stanice Pavlov pod vedením Petry Hulvové.

Prvenství v kategorii Starší vybojovali Bídáci, kteří postoupili z Jihočeského kraje, na soutěži reprezentují Gymnázium, České Budějovice a připravují se pod laskavým vedením Simony Týmalové.

Výsledková listina národního kola 52.ročníku – MLADŠÍ

Výsledková listina národního kola 52.ročníku – STARŠÍ

Fotogalerie z národního kola 52. ročníku

Postery z obhajob práce pro přírodu 52. ročníku

 

 

 

 

 

 

Novinky
52. ročník soutěže zná vítěze národního kola
52. ročník soutěže zná vítěze národního kola
10.7.2024

do RS Butov v Plzeňském kraji se sjeli ve dnech 16. – 21. 6. 2024 vítězové jednotlivých krajských kol. O zdravou rivalitu, konkurenci a boj o vítězství nebyla nouze. V letošním národním kole zvítězilo v kategorii Mladší družstvo Vydry reprezentující kraj Vysočina ze záchranné Stanice Pavlov pod vedením Petry Hulvové. Prvenství v kategorii Starší vybojovali Bídáci, kteří Více >>

4. Dobrovolný úkol (52. ročník)
4. Dobrovolný úkol (52. ročník)
1.3.2024

Fenologie je věda, která zkoumá, jak se organismy vyvíjejí a mění v čase, v závislosti na počasí, klimatu a dalších vlivech okolí. Ve 4. dobrovolném úkolu se zaměříme na fenologii rostlin. Stromy, keře ani případné byliny nám nikam neutečou a půjde tak snáz sledovat změny mezi různými stavy jejich vývoje, takzvanými fenologickými fázemi, zkráceně fenofázemi. Více >>

3. Dobrovolný úkol (52. ročník)
3. Dobrovolný úkol (52. ročník)
2.1.2024

Pod pojmem příroda si mnohdy představujeme prostředí více či méně nedotčené člověkem. Nicméně i člověk má velký vliv na utváření krajiny a životního prostředí a právě činnost člověka udržuje v současné krajině některé ekosystémy, které jsou domovem pro řadu zajímavých druhů organismů. Některé organismy jsou na člověka vázány ještě více a žijí přímo v jeho obydlích – o takových organismech říkáme, že jsou synantropní. Na synantropní organismy se zblízka podíváme v rámci 3. dobrovolného úkolu.