52. ročník probíhá pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka

Záštita pro 52. ročník soutěže Zlatý list ve školním roce 2023_2024

 

Aktuality

Termíny jednotlivých krajských a základních kol budou zveřejněny v sekci Aktuální ročník (rolovací menu vlevo nahoře) a budou postupně doplňovány.

Propozice 52. ročníku

Tisková zpráva (1. 9. 2023) – „Zahájení ročníku

 

Co je Zlatý list

  • Zlatý list je soutěž pro všechny děti ve věku ZŠ, které mají zájem o přírodu.
  • Zlatý list je soutěž kolektivů, soutěží šestičlenná družstva rozdělená na dvě tříčlenné hlídky.
  • Na stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřují znalosti dětí z různých přírodovědných oborů.
  • Součástí hodnocení družstva je i praktická práce pro přírodu.
  • Soutěž má základní (místní, regionální) a krajská kola. Krajská kola probíhají ve všech 14 krajích ČR.
  • Vítězové krajských kol postupují do národního kola, které je setkáním nejlepších kolektivů z celé ČR. Je to týdenní soustředění s bohatým programem exkurzí, přednášek a dalších aktivit.

 

 

Úkol 4. (52. ročník)

Fenologie je věda, která zkoumá, jak se organismy vyvíjejí a mění v čase, v závislosti na počasí, klimatu a dalších vlivech okolí.

Ve 4. dobrovolném úkolu se zaměříme na fenologii rostlin. Stromy, keře ani případné byliny nám nikam neutečou a půjde tak snáz sledovat změny mezi různými stavy jejich vývoje, takzvanými fenologickými fázemi, zkráceně fenofázemi. Probíhající změny jsou navíc běžně známé procesy jako je opadávání listů nebo právě teď na jaře začínající rašení pupenů a kvetení.

 

 

 

 

 

Novinky
4. Dobrovolný úkol (52. ročník)
4. Dobrovolný úkol (52. ročník)
1.3.2024

Fenologie je věda, která zkoumá, jak se organismy vyvíjejí a mění v čase, v závislosti na počasí, klimatu a dalších vlivech okolí. Ve 4. dobrovolném úkolu se zaměříme na fenologii rostlin. Stromy, keře ani případné byliny nám nikam neutečou a půjde tak snáz sledovat změny mezi různými stavy jejich vývoje, takzvanými fenologickými fázemi, zkráceně fenofázemi. Více >>

3. Dobrovolný úkol (52. ročník)
3. Dobrovolný úkol (52. ročník)
2.1.2024

Pod pojmem příroda si mnohdy představujeme prostředí více či méně nedotčené člověkem. Nicméně i člověk má velký vliv na utváření krajiny a životního prostředí a právě činnost člověka udržuje v současné krajině některé ekosystémy, které jsou domovem pro řadu zajímavých druhů organismů. Některé organismy jsou na člověka vázány ještě více a žijí přímo v jeho obydlích – o takových organismech říkáme, že jsou synantropní. Na synantropní organismy se zblízka podíváme v rámci 3. dobrovolného úkolu.

2. Dobrovolný úkol (52. ročník)
2. Dobrovolný úkol (52. ročník)
1.11.2023

Jedním z rostlinných hormonů, které se mohou šířit vzduchem, je ethylen, který ovlivňuje dozrávání plodů rostlin, ale také růst semenáčků. A právě jeho vliv budete pozorovat v letošním 2. úkolu.