Partneři

NET4GAS
Generální partner ČSOP

NET4GAS je od roku 2007 generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, od roku 2014 také generálním partnerem jeho soutěží Ekologická olympiáda a Zlatý list. Podporuje i další projekty, pro které motto „Blíž přírodě“ je součástí trvale udržitelného rozvoje.

MŠMT
Spoluvyhlašovatel a partner ZL

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je každoročním spoluvyhlašovatelem Ekologické olympiády. Řadí ji mezi soutěže typu B a pravidelně finančně podporuje její národní kolo.

MŽP

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. MŽP je ústředním orgánem státní správy pro: ochranu přirozené akumulace vod ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod ochranu ovzduší ochranu přírody Více >>

Nadace ČEZ
partner národního kola
Zlatého listu

Už dvě desetiletí podporujeme bezpečný pohyb dětí, vzdělávání, sport, kulturu, lepší životní prostředí, pomáháme handicapovaným a nemocným osobám, seniorům a lidem zasaženým živelními nebo mimořádnými událostmi. Nadace ČEZ podpořila v roce 2023 finančně Národní kolo soutěže Zlatý list v grantovém programu Podpora regionů. Ten je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat Více >>

Lesy ČR
Partner Zlatého listu

Lesy České republiky s. p. spolupracují s Českým svaz ochránců přírody již od roku 1998. a podporují dlouhodobě i Ekologickou olympiádu.

Státní fond životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění: a) závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí b) závazků vyplývajících ze členství v Evropské unii c) Státní politiky životního prostředí. Fond byl zřízen Více >>

Lesní svět

Lesní svět vyrábí pomůcky a vybavení pro lesní pedagogiku a ekologickou výchovu. Dřevěné reklamní a dárkové předměty. Návrhy a realizace výukových center (exteriér, interiér, naučné stezky).

Nakladatelství Kazda
Partner národního kola
Zlatého listu

https://www.knihykazda.cz/

Středočeský kraj

V roce 2022 podpořil Středočeský kraj národní kolo jubilejního 50. ročníku soutěže.

Jihomoravský kraj

V roce 2023 podpořil Jihomoravský kraj národní kolo 51. ročníku soutěže.