O soutěži

Zlatý list (dříve Zelená stezka – Zlatý list) je tradiční, přírodovědná soutěž, pořádaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP).
Smyslem soutěže je umožnit setkání dětem s hlubším zájmem o přírodu a formou soutěže ověřit a porovnat své znalosti. Ze soutěže by měla vzejít inspirace dětí i vedoucích kolektivů k dalším druhům činností v přírodě a pro přírodu. Přečtěte si více o smyslu a cílech soutěže jak jsou formulovány v aktuálních propozicích.

V jednotlivých kolech Zlatého listu (oblastní/místní, krajská a národní) soutěží šestičlenná družstva rozdělená do dvou tříčlenných hlídek. Na stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřují znalosti dětí v oblastech: ekologie, ochrana přírody, životní prostředí, geologie, zoologie, botanika, neživé složky ekosystému (např. meteorologie, klimatologie, ad.). Součástí  hodnocení družstva je i praktická práce pro přírodu. Důraz je kladen na celoroční činnost kolektivu, ta však není podmínkou. Co je a co není v rámci soutěže považováno za práci pro přírodu naleznete zde.

Dobrovolné úkoly: V rozmezí od září do března jsou na internetových stránkách aktuálního ročníku postupně zveřejňovány 4 dobrovolné úkoly. Termín jejich odevzdání bývá zpravidla 1. týden v květnu. Dobrovolné úkoly vyhodnotí odborná komise začátkem května.  Díky této dobrovolné činnosti získá výherní družstvo divokou kartu a tím postupuje do národního kola (v kategorii mladší i starší).

Národní kolo Zlatého listu je setkáním nejlepších kolektivů z celé ČR. Je to týdenní soustředění s bohatým programem exkurzí, přednášek a dalších aktivit.

Koordinací soutěže na celostátní úrovni a pořádáním Národního kola je pověřeno Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Na úrovni krajských a místních kol s ním však dlouhodobě spolupracuje řada pořadatelů ze spřízněných organizací a subjektů (např. DDM, školská zařízení, občanská sdružení apod.) Spoluvyhlašovatelem soutěže je  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (soutěž je zařazena v kategorii B).

Tradice soutěže sahá až do sedmdesátých let minulého století, kdy byl Zlatý list soutěží přírodovědných oddílů v rámci Pionýrské organizace. Po jejím rozpadu soutěž převzal Český svaz ochránců přírody a pokračuje více než 20 let v tradici zavedené soutěže.

+

Více o historii soutěže