Úkol 2 (50. ročník)

  • Téma: Tůně
  • Doporučené období: listopad - prosinec

Kde je voda, tam je také život. Každou malou louži si dříve či později oblíbí nějaký živočich a v přírodě můžeme najít i organismy, které jsou na tento specifický biotop přímo vázané. Z hlediska biodiverzity a jejího zachování jsou tůně v přírodě nepostradatelné. Můžeme je najít všude kolem nás, mohou být různého stáří, velikosti a hloubky. Život v nich ovlivňují podstatným způsobem také nejbližší okolní porosty a případné oslunění. Mrtvé dřevo v tůních poskytuje živočichům žádoucí úkryty.  Zároveň jsou důležitým prvkem pro zadržování vody v krajině.

Rozhlédněte se kolem sebe na výpravě či procházce a najděte si nějakou tůň, kterou můžete pozorovat.

BUDE SE VÁM HODIT: podrobná mapa, provázek, metr nebo pásmo, sešit a tužka, pastelky, pravítko, fotoaparát nebo mobilní telefon s fotoaparátem

 

POVINNÁ ČÁST

  1. Zakreslete si vybranou tůni do mapy, pokuste se podle mapy či naživo změřit jak daleko je od tůně nejbližší lidské obydlí, nejbližší silnice. V jaké nadmořské výšce se tůně nachází.
  2. Popište, jak vaše tůň vypadá. Je vaše tůň průtočná? Co to znamená? Pokuste se odhadnout, jak tůň vznikla, je vytvořená člověkem nebo přírodou? Nezapomeňte si tůň nafotit či nakreslit. Pokuste se změřit co nejvíce rozměrů tůně (obvod, šířka, délka, hloubka,…), kolik je v tůni vody.
  3. Popište okolí tůně z hlediska rostlinného zastoupení.
  4. Pokuste se vypozorovat či odhadnout, kteří živočichové by mohli tůni obývat. Nezapomeňte ani drobné hmyzí obyvatele. Vydejte se k tůni brzy na jaře a porovnejte svůj odhad s pozorováním naživo. Které živočichy jste v tůni a kolem ní našli? Které živočichy jste ze svého seznamu nenašli, dokážete vymyslet proč?
  5. Je třeba o tůni pečovat? Případně popište jakým způsobem.