Přihláška pořadatele základního kola ZL

52. ročník Zlatého listu ve školním roce 2023/2024

  Poznámky k vyplnění formuláře: Informace označené hvězdičkou jsou považovány za oficiální a budou zveřejněny. Položky psané kurzívou nejsou povinné.

  Místo a termín

  Máme zájem uspořádat ZÁKLADNÍ kolo Zlatého listu v (název místa)*

  Předpokládané datum*

  V kraji (vyberte)*

  Pořadatel

  Název organizace*

  Adresa (sídlo)*

  Telefon

  E-mail

  Statutární zástupce

  Web pořadatele

  Koordinátor – odpovědná osoba

  Jméno*

  Zasílací adresa (včetně PSČ)

  Telefon*

  E-mail*

  Další informace důležité pro materiální a finanční podporu kola:

  Odhadovaný počet soutěžících (pouze celé číslo, bez mezer, teček apod.)

  Předpokládané celkové výdaje na základní kolo v rozpočtu akce (pouze celé číslo, bez mezer, teček, měny apod.)

  Poznámky, doplnění, potřebujeme pomoci s...

  Celostátní koordinátor ověří Vámi odeslané údaje a návaznost na krajské kolo. Na základě toho obdrží Vaše kolo akreditaci.