Přihláška pořadatele krajského kola ZL

52. ročník Zlatého listu ve školním roce 2023/2024

  Poznámky k vyplnění formuláře: Informace označené hvězdičkou jsou považovány za oficiální a budou zveřejněny. Položky psané kurzívou nejsou povinné.

  Kraj

  Máme zájem uspořádat krajské kolo ZL pro kraj (vyberte)

  Pořadatel

  Název organizace*

  Adresa (sídlo)*

  *

  Telefon

  E-mail

  Statutární zástupce

  Web pořadatele

  Koordinátor – odpovědná osoba

  Jméno*

  Zasílací adresa (včetně PSČ)

  Telefon*

  E-mail*

  Další kontakty

  Předpokládané datum a místo uskutečnění KK

  Datum*

  Místo*

  Další informace pro celostátního koordinátora

  Uspořádáme i stezku pro nepostupovou kategorii NEJMLADŠÍ (1.–3. ročníku ZŠ).

  ANONE

  Předpokládané celkové náklady na KK podle aktuálního rozpočtu akce (pouze číslo, bez mezer, teček, měny apod.)

  Očekáváme podporu z krajského úřadu

  ANONE

  Poznámky, doplnění, potřebujeme pomoci s...

  Odeslané údaje celostátní koordinátor SMOP ČSOP ověří a na základě ověření příslušné kolo akredituje. V případě více zájemců o pořádání KK v jednom kraji rozhodne podle propozic o nejvhodnějším pořadateli.