Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

partner národního kola
Zlatého listu

Už dvě desetiletí podporujeme bezpečný pohyb dětí, vzdělávání, sport, kulturu, lepší životní prostředí, pomáháme handicapovaným a nemocným osobám, seniorům a lidem zasaženým živelními nebo mimořádnými událostmi.

Nadace ČEZ podpořila v roce 2023 finančně Národní kolo soutěže Zlatý list v grantovém programu Podpora regionů. Ten je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.