Partneři a reference

Generální partner Zlatého listu

net4gas-100pxSpolečnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní plynárenské soustavy a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany přírody a životního prostředí s ohledem na budoucí generace. Oblast podnikání NET4GAS s otázkou ochrany přírody úzce souvisí a od toho se odvíjí i dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. NET4GAS je od roku 2007 generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, od roku 2014 také generálním partnerem jeho soutěží Ekologická olympiáda a Zlatý list. Podporuje i další projekty, pro které motto „Blíž přírodě“ je součástí trvale udržitelného rozvoje. Podrobné informace o podpořených projektech či zpřístupněných přírodních lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.

Partneři Zlatého listu

lesycr-vert-100pxLesy České republiky s. p. spolupracují s Českým svaz ochránců přírody již od roku 1998. Vzájemná a dlouhodobá spolupráce na poli ochrany přírody a ekologické výchovy se odráží v řadě projektů. Lesy ČR, s. p. podporují dlouhodobě i soutěž Zlatý list, především finančně, ale i materiálně nebo přímou účastí odborníků v některých kolech soutěže.

msmt-text-100pxMinisterstvo školství je každoročním spoluvyhlašovatelem Zlatého listu. Řadí ho mezi soutěže typu B a každoročně ho finančně podporuje na základě výběrového řízení.

sfzp100pxmzp100pxZlatý list probíhá za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí. Ročníky 44. a 45. Zlatého listu byly společně s Ekologickou olympiádou podpořeny dotací v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství.

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok cteni-pomaha10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

fond-vysociny-120pxKraj Vysočina finančně podpořil konání národních kol 43. ročníku Zlatého listu u Náměšti nad Oslavou a 44. ročníku Zlatého listu ve Vanově u Telče. Pravidelně také podporuje konání krajského kola.

logo-lesni-svetPomůcky a vybavení pro lesní pedagogiku a ekologickou výchovu. Dřevěné reklamní a dárkové předměty. Návrhy a realizace výukových center (exteriér, interiér, naučné stezky).