Zlatý list v plném proudu

Poslední okresní kolo Zlatého listu dnes skončilo, a to znamená, že všech 23 okresních a místních kol je již za námi. Aktuálně probíhají kola krajská. O vítězích je již rozhodnuto v Praze, Ústeckém a Libereckém kraji, klání družstev se právě odehrává na Vysočině. Zítra a o nadcházejícím víkendu proběhne hned sedm krajských kol. I když se předpověď počasí netváří zrovna přátelsky, my přejeme všem účastníkům počasí co nejpříznivější, nebo alespoň co největší zážitky a také hodně štěstí, aby pro ně Zlatý list pokračoval ještě červnovým národním kolem.