Zájem o přírodovědné soutěže ČSOP roste

Nový ročník začíná

Se začátkem nového školního roku byl zahájen 21. ročník Ekologické olympiády a 44. ročník Zlatého listu, celostátních přírodovědných soutěží Českého svazu ochránců přírody. Zatímco před dvěma lety soutěžilo ve Zlatém listu na dva a půl tisíce dětí, letos na jaře jejich počet již přesáhl čtyři tisíce, což je téměř 70% nárůst zájmu. S Ekologickou olympiádou pro středoškoláky, která je specializovanější, a soutěžní v ní menší týmy, je počet účastníků více než čtyři a půl tisíce dětí a mladých lidí do 18 let. Číslo přitom nezahrnuje účastníky školních kol Ekologické olympiády, jejichž počty zatím nejsou přesně podchyceny. Pro rozbíhající se ročník se již hlásí noví pořadatelé, takže se dá předpokládat setrvání v tomto trendu.

I když jsou obě soutěže ČSOP již tradiční, výrazný nárůst zájmu pozorují pořadatelé během dvou posledních ročníků. V případě Zlatého listu delší dobu sílí zájem škol, přestože soutěž byla původně určena oddílům a kroužkům. Dnes tvoří základní školy a víceletá gymnázia tři čtvrtiny účastníků. S nárůstem soutěžících i pořadatelů se pozvolna začala zlepšovat i finanční podpora těchto soutěží, i když za skutečnými náklady stále silně pokulhává. Současný stav vcelku věrně odráží situaci v českém školství. Soutěže stále stojí na práci stovek nadšenců a dobrovolníků za symbolickou odměnu. Těm pak pomáhají sponzoři. Generálním partnerem soutěží ČSOP je společnost NET4GAS. „Vážíme si nadšené práce dobrovolníků i profesionálů z řad ČSOP a těší nás rostoucí zájem dětí. Podpora environmentální výchovy a informovanosti o významu ochrany přírody je neodmyslitelnou součástí našeho programu NET4GAS Blíž přírodě,“ vzkázala Zuzana Kučerová, která má v NET4GAS program na starosti. Zlatý list a Ekologickou olympiádu podporuje také státní podnik Lesy České republiky, ze státních institucí pak Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo životního prostředí. V letošním roce nově podpořil soutěže na základě projektu Státní fond životního prostředí ČR.

Zlatý list i Ekologická olympiáda učí děti tolik potřebné spolupráci, která současným dětem zhusta chybí. Jde totiž o soutěže kolektivů, které jsou v přírodovědné oblasti spíše výjimečné. To samo o sobě nabízí dětem i vedoucím širší škálu motivačních prostředků, než je tomu v případě jednotlivců. Současně soutěže obsahují praktické úkoly přímo v terénu, dávají dětem možnost seznámit se s přírodou v praxi, nikoliv jen od počítače doma či ve škole. Zadání obsahují aktuální témata, na kterých si mohou účastníci vyzkoušet řešení, se kterými se potýkají dospělí přírodovědci, ekologové či profesionální ochránci přírody. Tématem aktuálního ročníku Ekologické olympiády je Sport, rekreační aktivity a ochrana přírody, téma, kterým žijí nejen národní parky a chráněné krajinné oblasti, ale třeba i velká města nebo rekreační oblasti, stejně tak jako malé obce a mikroregiony.

Přes dlouhodobě inzerovaný zájem státu o podporu a rozvoj technických a přírodovědných oborů pokulhává podpora zejména v některých krajích. Rozhodování je totiž na krajských úřadech a rozdíly jsou skutečně veliké. „Zatímco v jednom kraji Zlatý list finančně nepodpoří, a nabídnou pořadatelům nanejvýš diplomy pro soutěžící, v jiném mohou s finanční podporou pořadatelé krajského kola počítat téměř najisto. Pravidla pro podporu jsou tam totiž nastavena lépe. Bezvadně to funguje například na Vysočině,“ říká celostátní koordinátor soutěží ČSOP Jaroslav Síbrt ze Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. „Z celostátního pohledu vidíme velké rozdíly v jednotlivých regionech. Některé kraje přispějí na své krajské kolo několika tisíci korunami, jiné několika desítkami tisíc na kolo rozsahem srovnatelné. Stále jsou kraje, kde kupodivu nepřispějí nic, přestože soutěže se účastní pravidelně třeba dvě stě dětí z mnoha škol a kroužků z celého kraje,“ dodává Síbrt.

Narůstající zájem o soutěže ČSOP je pro pořadatele potěšující zprávou i příslibem do nadcházejících ročníků. Ať už je příčina vzrůstajícího zájmu jakákoliv, je pro ně současně i signálem, že se budou muset vypořádat s nutností zajistit další prostředky pro nezbytné rozšíření a rozvoj Ekologické olympiády i Zlatého listu, neboť maximální kapacita mnohých kol už je naplněna. To může být v poměrně malém a omezeném prostředí českého neziskového sektoru problém. Zatím se to dařilo díky partnerům z komerční sféry, kteří pořadatelům soutěží ČSOP poskytly jistotu díky pružnější podpoře a zájmu spíše na základě společenského uvědomění. Jaký je skutečný zájem o výchovu mladých přírodovědců a zda dojde k faktickému rozvoji těchto zavedených soutěží ve všech směrech, o tom patrně rozhodne jejich celková podpora v příštích ročnících.