Přibyla dobrovolná část soutěže

Soutěž byla letos rozšířena o dobrovolné průběžné úkoly. Tyto úkoly jsou nepovinné a nejsou podmínkou účasti v soutěži, ale mohou znamenat body navíc. Hodnocení splněných úkolů bude zahrnuto do celkového hodnocení soutěžního družstva. Družstva, která se rozhodnou úkoly plnit, mohou jejich splnění zdokumentovat a prezentovat v rámci soutěžní stezky. Za prezentaci lze získat tolik bodů jako na jiných kontrolách stezky. Seznamte se s dobrovolnými úkoly pro aktuální ročník soutěže.

Důvodem přidání této nepovinné části je snaha podpořit celoroční práci kolektivů se zájmem o přírodu a ne jen nárazové změření teoretických znalostí. Mohou také samozřejmě poskytnout inspiraci k další činnosti kolektivů v přírodě.