Podrobnosti o krajském kole v Praze

Podrobné informace o pražském krajském kole Zlatého listu najdete na samostatných stránkách tohoto kola na adrese praha.zlatylist.cz. Ke stažení jsou k dispozici všechny potřebné dokumenty, včetně přihlášky a soutěžního řádu. Soutěžící se mohou do tohoto kola hlásit nejpozději do 8. 5. 2013, ovšem čím dříve, tím lépe. Kapacita v každé kategorii je omezena 15 soutěžními družstvy.

Krom vlastní soutěže čeká účastníky samozřejmě i další program, např. prohlídka skleníku Fata Morgana, prohlídka venkovní expozice Botanické zahrady s množstvím právě kvetoucích rostlin, astronomická pozorování ad.

Vítěz z každé kategorie postoupí do národního kola a čekají na něj hodnotné ceny. (Zkrátka by však neměl přijít žádný účastník.)