Organizační změny v krajských kolech

V Pardubickém kraji došlo z organizačních důvodů k posunutí termínu krajského kola na později, a to konkrétně na 16. 5. 2013. Místem konání bude Městský park v Chrudimi, v případě velmi nepříznivého počasí budova DDM. Pro případné bližší informace kontaktujte pořadatele.

Jihomoravské krajské kolo Zlatého listu proběhne 18. 5. 2013. Místem konání je Centrum ekologické výchovy Dúbrava v Hodoníně. Pro podrobnosti kontaktujte pořadatele.