Oprava pořadatele Zlatého listu ve věstníku MŠMT

Upozorňujeme na opravu publikovanou na straně 53 ve Věstníku MŠMT 2/2013, která uvádí na pravou míru chybnou informaci o pořadateli Zlatého listu v přehledu soutěží spoluvyhlašovaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy z Věstníku 8/2012.

Pořadatelem soutěže Zlatý list (dříve Zelená stezka – Zlatý list) je Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (IČ: 227 43 731), nikoliv organizace Mladí ochránci přírody (IČ: 228 75 352).