Národní kolo Zlatého listu proběhlo v tropech, vyhrál Lid Medvědího potoka

Děti vybírají z vystavených cen
Vítězové z oddílu Lid Medvědího potoka přo DDM Olomouc vybírají ceny za první místo. Foto: Helena Mondeková

Na 140 dětí z 13 krajů České republiky se setkalo ve finále 41. ročníku Zlatého listu. Národní kolo tradiční celostátní přírodovědné soutěže pro děti a mládež pořádané Českým svazem ochránců přírody proběhlo letos 17.–23. 6. v jihočeských Čimelicích. Týdenním soustředěním zde vyvrcholila práce nejlepších kolektivů se zájmem o přírodu, ekologii a ochranu přírody. Vítězem v obou věkových kategoriích se stal oddíl Lid Medvědího potoka z DDM Olomouc.

Ani tropická vedra neodradila účastníky národního kola od programu nabitého exkurzemi a přednáškami. Vítězové krajských kol, kteří se zde sešli, měli z čeho vybírat. Organizátoři jim nabídli přes 60 půldenních a několik celodenních exkurzí zhruba z 15 tematických přírodovědných okruhů. Tím však program nekončil. Zájemci o nové poznatky a vědomosti pokračovali ve večerních i nočních hodinách pozorováním hvězd, detekcí netopýrů, odchytem nočního hmyzu, poslechem cestovatelských přenášek o exotických krajích, nebo si přivstali na brzké ranní pozorování ptáků. Vzdělávací aktivity prokládali především ochlazováním v přilehlé řece Skalici a rozličnými hrami.

Děti přebírají ceny
Ekokřečci z Gymnázia Česká Lípa letos triumfovali v obou kategoriích. Starší vybojovali 3. místo, mladší dokonce 2. Foto: Helena Mondeková

K poměření sil na finálové soutěžní stezce nastoupilo 13 družstev v kategorii mladších (do 6. třídy) a stejný počet v kategorii starších (7.–9. ročník). Přírodovědné znalosti dětí prověřovalo 17 odborníků na 11 stanovištích. Celkový výsledek však ovlivnilo i hodnocení prezentace celoroční  práce kolektivů pro přírodu a vypracování dobrovolných úkolů, které byly dokumentací čtyř přírodovědných pozorování. Vítězem v kategorii mladších se stalo družstvo z oddílu Lid Medvědího potoka při DDM Olomouc před kolektivem Ekokřečci z Gymnázia Česká Lípa a oddílem Veverky ze Sokola Libeň z Prahy. V kategorii starších zvítězil taktéž Lid Medvědího potoka z Olomouce, druhé místo patří Kaštanům z Gymnázia Jírovcova z Českých Budějovic, třetí pak opět Ekokřečkům.

Spolu-vyhlašovatelem 41. ročníku Zlatého listu bylo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Letošní ročník proběhl  díky spolupráci s Lesy České republiky, s. p., a NET4GAS, s. r. o., partnery ČSOP, kteří soutěž významně podpořili.