Letošní poslední dobrovolný úkol je tady

Makrozoobentos, tedy okem viditelní vodní živočichové žijící při dně, ve dně a na povrchu vodních rostlin či v nich, jsou hlavními hrdiny dalšího dobrovolného úkolu. Po jeho splnění, nám můžete poslat poster se všemi letošními úkoly. Nejdéle však do 5. 5. 2016!