Divokou kartu získali Hanáci a Březovští koumáci

Začátkem května k nám do kanceláře SMOP přišlo celkem 11 prezentací Dobrovolných úkolů. Toto pondělí je tříčlenná porota několik hodin pečlivě pročítala a hodnotila. Nebyl to pro ně jednoduchý úkol, protože kvalita prací byla vysoká. Někteří bohužel špatně pochopili zadání a místo jednoho posteru se všemi úkoly, poslali čtyři postery zvlášť. Z toho důvodu bohužel nemohli být hodnoceni, ačkoli prezentace byli moc povedené, ale pravidla byla předem dána a musí platit pro všechny. Z ostatních posterů však vzešli vítězové obou kategorií. Za mladší pojedou na národní kolo Březovští koumáci ze ZŠ a MŠ Březová a za starší Hanáci z Cyrilometodějského gymnázia a MŠ, Prostějov, kteří získali suverénně nejvyšší počet bodů ze všech.

Příští rok bude boj o divokou kartu jistě napínavější, protože víme, že mnoho kolektivů úkoly plnily, ale nakonec nám poster neposlaly.

Vyhodnocení dobrovolných úkolů