3. Dobrovolný úkol (52. ročník)

Pod pojmem příroda si mnohdy představujeme prostředí více či méně nedotčené člověkem. Nicméně i člověk má velký vliv na utváření krajiny a životního prostředí a nelze jej tedy z přírody vydělovat. Ostatně právě činnost člověka udržuje v současné krajině některé ekosystémy, které jsou domovem pro řadu zajímavých druhů organismů. Některé organismy jsou na člověka vázány ještě více a žijí přímo v jeho obydlích – o takových organismech říkáme, že jsou synantropní.

Vaším úkolem bude zkusit nějaké synantropní živočichy nalézt, pozorovat a detailně prozkoumat. Úkol je zaměřen především na bezobratlé živočichy, nicméně je možné, že při řešení narazíte i na nějaké obratlovce. Jejich nálezy můžete také zaznamenat, ale dejte si pozor, abyste je příliš nerušili. Především pro obratlovce, kteří přes zimu hibernují, může být vyrušení v průběhu zimy nebezpečné.

Na synantropní organismy se zblízka podíváme v rámci 3. dobrovolného úkolu.