(N) Lepidopterologie – výsledková listina – List 1