Úkol 2 (48. ročník)

  • Téma: Zasakování
  • Doporučené období: listopad – prosinec

Jistě jste si všimli, že v krajině v posledních letech voda chybí. Na některých místech je jí málo dokonce i poté, co zaprší, zatímco jinde je déšť účinnou posilou pro zásoby podzemní vody, pro lesy a další zeleň. V tomto úkolu budeme zkoumat schopnost zasakování vody do země na různých místech.

Co se vám bude hodit: několik litrů vody (záleží na vaší šikovnosti), zavařovací sklenici od okurek nebo medu s hrdlem širokým 7,5 cm, odměrka, lihový fix, fólie na zakrytí sklenice (například euro-obal na dokumenty, silnější igelit,…), zápisník a tužku, srp nebo zahradnické nůžky, časomíra, fotoaparát nebo mobilní telefon, literaturu o půdě

Povinná část:

  1. Nejdříve si v teple klubovny nebo třídy připravte sklenici. Budete potřebovat zavařovací sklenici s hrdlem o průměru 7,5 cm. Pomocí vody, odměrky a lihové fixy vyznačte na sklenici měrnou stupnici dnem vzhůru (max. 500 ml, stupně po 50 ml).
  2. S takto připravenou sklenicí a ostatními pomůckami se vydejte ven do lesa, do parku, mezi pole,… Najděte 3 odlišná stanoviště: A – udusanou hlínu (vyšlapaná cestička, uježděná cesta apod.), B – travní porost (louka, zahrada, pastvina,…), C – lesní porost (nejlépe jehličnatý les). Na těchto stanovištích si odhalte půdu – odhrňte větvičky, kamínky, klacíky v případě travního porostu vystříhejte prostor do velikosti 15 x 15 cm. Na každém stanovišti zaznamenejte datum, čas, teplotu a vlhkost vzduchu (můžete dodatečně dohledat na internetu).
  3. Do sklenice nalijte 500 ml vody. Hrdlo lahve přikryjte igelitovou fólií, poté ji opatrně otočte dnem vzhůru a postavte na zem. Nyní zpod sklenice opatrně vytáhněte igelit (pomozte si ve dvojici). Chce to správný gryf, abyste při otáčení a vytahování fólie vodu nevylili (nezkoušejte pokus vícekrát na stejném místě). Pozorujte, kolik vody ze sklenice se vsákne do půdy pod sklenicí po 5 minutách a po 10 minutách. Svá pozorování zaznamenejte. Stejný postup opakujte na všech třech stanovištích. Nezapomeňte na fotodokumentaci.
  4. Porovnejte pozorování z jednotlivých stanovišť. Které stanoviště vsáklo nejvíce vody? Čím to může být způsobeno? Byl rozdíl v množství vsáknuté vody v období 0 – 5 minut a 5 – 10 minut?

Tipy na další řešení:

  • Jak dlouho trvá, než se vsákne celých 500 ml vody?
  • Znáte ve svém okolí nějaké místo, kde se samovolně zadržuje voda (po dešti tam třeba vzniká jezírko, nebo tam zůstává půda dlouho mokrá)?
  • Zkuste si vybavit, kdy jste ještě měli možnost sledovat postupné zasakování vody do půdy.
  • Pokuste se určit půdní typy a druhy na nichž jste prováděli svá pozorování.

Mohlo by vás zajímat: