Úkol 3 (48. ročník)

 • Téma: Ptáci u vody
 • Doporučené období: leden – únor

Zima je tu a příroda se na ni celý podzim pilně připravovala. A to včetně ptáků. Teplomilní ptáci odletěli a zůstali nám tu jen ti „otužilejší“, pro které naše zima není zdrcující (jako by byla třeba pro rorýse). Navíc k nám přiletěli hosté ze severu. Kolik nám tu zůstává ptáků kolem vody? A jaké druhy to jsou? Pojďme to zjistit.

Bude se vám hodit:

dalekohled, zápisník, tužka, atlas ptáků, fotoaparát nebo mobilní telefon a případně i podsedák a termoska teplého čaje

Povinná část:

 1. Vydejte se ven k řece nebo rybníku. Svou návštěvu si naplánujte na dobu mezi 11´ h a 14´ h. Zaznamenejte si aktuální počasí, datum a přesný čas.
 2. Pokud jste si vybrali řeku, jděte podél jejího břehu (nejlépe proti proudu) volnou chůzí 10 minut. Cestou zaznamenávejte všechny ptáky na vodě a u vody, které uvidíte – rovnou se je pokuste určit. V případě, že jste si vybrali rybník, vyberte si vhodné místo, odkud budete moci rybník 30 minut pozorovat a stejně jako v případě průchodu kolem řeky, zaznamenejte všechny ptáky (druhy i počty jedinců), které jste za stanovenou dobu viděli. Celou akci nezapomeňte zdokumentovat (vyfoťte se, jak úkol plníte).
 3. Svá pozorování zopakujte s odstupem alespoň 3 týdnů (dodržte stejné místo i čas).
 4. Poté svá pozorování v teple klubovny nebo třídy porovnejte. Kolik ptáků jste viděli při první návštěvě řeky nebo rybníka? Kolik při druhé? Jaké druhy jste na lokalitě viděli? A v jaké početnosti? Pokud jste zaznamenali změny v počtech, čím to může být způsobeno? Jsou to všechno ptáci vázaní výhradně na vodu?

Tipy pro snazší plnění úkolu:

 • Buďte potichu a snažte se ptáky zbytečně nerušit.
 • Když si nejste jisti, o který druh ptáka se jedná, vyfoťte si ho a určete pomocí odborné literatury.
 • Aby se vám nestalo, že některého ptáka započítáte 2x (protože odletí,…), počítejte jen ty, které přilétají do vašeho zorného pole – nepočítejte ptáky, kteří přilétají zpoza vašich zad, protože pták, který odletěl směrem za vaše záda, se mohl otočit a vrátit).

Tipy na další řešení:

 • Zjistěte si informace o Světovém dni mokřadů a o Ramsarské smlouvě.
 • Jmenujte 5 druhů vodních ptáků, kteří k nám migrují na zimu.

Mohlo by vás zajímat: