Úkol 4 (50. ročník)

 • Téma: Jarní rostliny
 • Doporučené období: březen - duben

Jaro se probouzí a v přírodě můžeme pozorovat mnoho různých druhů rostlin. Vyrazte do přírody sledovat, jak se během jara příroda mění a kvete mnoha různými barvami. Znáte nějaké typické jarní rostliny? Více, co je to jarní aspekt? Jak vypadá jaro na louce a jak v lese?

Bude se vám hodit: zápisník a tužka, 4m dlouhý provázek, metr, botanický klíč/atlas na určování rostlin, fotoaparát nebo mobilní telefon s fotoaparátem

Povinná část:

 1. Vydejte se na louku, do lesa nebo na zahradu sledovat, jak postupně přichází jaro. Vyberte si alespoň dvě lokality (měly by být dostatečně rozdílné, např. v lese u potoka, mýtina, lesní cesta, louka, úvoz, skalka…).
 2. Lokality si zaznamenejte do zápisníku, vyfotografujte a dobře je popište (mladý les/vysoký les/mýtina, podmáčená louka/suchá louka, sklon terénu, zda je lokalita u cesty/silnice/vodního toku…).
 3. Vydejte se na lokality poprvé začátkem března. Na každé lokalitě si vytyčte čtyři čtverce o ploše 1m2. Důležité je vybrat čtverce náhodně, tzn. nevybírejte si místo, které se vám nejvíc líbí nebo kde toho nejvíc roste, ale předem si určete, jak je budete vybírat (např. mezi čtverci vždy uděláte rozestupy dvacet kroků…).
 4. Čtverce si ohraničte provázkem a podívejte se, co uvnitř vytyčeného čtverce roste. Zapište si všechny druhy, které poznáte a neznámé zkuste určit pomocí botanického klíče nebo atlasu. Některé rostliny můžete utrhnout a odnést si je na určování domů. Dávejte ale pozor, abyste neutrhli vzácnou rostlinu!
 5. Totéž zopakujte u všech čtverců a na každé z vašich lokalit.
 6. Zapište si celkový počet druhů na jednotlivých lokalitách. Zapište si také, jaký druh na jednotlivých lokalitách převažovat (např. našli jste ho ve všech vytyčených čtvercích).
 7. Na lokality se vydejte znovu na začátku dubna a postupujte stejně.
 8. Pozorovali jste na lokalitách stejné druhy nebo se druhové složení během měsíce změnilo?

Tipy na další řešení:

 • Pokud jste si vybrali lesní lokalitu, pravděpodobně jste mohli pozorovat jarní aspekt. Co to znamená a jaké rostliny jsou pro něj typické?
 • Svoje pozorování opakujte ještě na začátku května a června a dále sledujte proměnu druhového složení.
 • Vyhledejte si na internetu, jaké podmínky prostředí vyžadují druhy, které jste na vašich lokalitách pozorovali nejčastěji a porovnejte je s vaším popisem lokality.

Může se vám hodit:

                             

Mezinárodní encyklopedie rostlin,                Klíč k určování rostlin

hub a živočichů