Úkol 4 (45. ročník)

Povinná část

s sebou se vám bude hodit: zápisník, tužka, pásmo, fotoaparát

  1. Vydejte se ven do lesa, na louku, do parku nebo zahrady. Do poznámkového bloku si zaznamenejte datum, denní dobu, aktuální počasí a odhadněte teplotu vzduchu (na slunci i ve stínu). Poté se pozorně zadívejte na zem a hledejte mravence. Jakmile nějakého najdete, jděte za ním. Stopujte ho. Zkuste každý najít svého mravence, kterého můžete stopovat. Cestou si zapisujte, co mravenec dělal, a do jednoduchého plánku blízkého okolí zaznamenejte, kudy šel. Nezapomeňte na dokumentaci plnění celého úkolu.
  2. Pokud jej budete sledovat dostatečně dlouho, dovede vás ke svému mraveništi. Z čeho je mraveniště postaveno? Mraveniště změřte (dejte při tom pozor, abyste mraveniště nepoškodili) a chvilku ho z bezpečné vzdálenosti pozorujte. Zajímavosti si zaznamenejte.
  3. Prozkoumejte blízké okolí mraveniště. Jaké rostliny a živočichy jste tu našli? Jsou v nějakém vztahu s mravenci? Pokuste se určit, jaký druh mravenců jste pozorovali.
  4. Vyberte si mravence, který jde z mraveniště, a udělejte s ním kolečko, než se zas vrátí zpět. Poté zkuste při porovnávání svých zážitků sestavit nějaký plán či mapu mravenčích aktivit či zájmů.
  5. Odhadněte, kolik metrů ušel váš mravenec za dobu, kterou jste ho pozorovali. Čí mravenec ušel nejdelší trasu? A který byl od svého mraveniště nejdál? Zkuste to přepočítat na sebe. Kolik metrů (km) byste museli ujít, abyste se mu vyrovnali? Kolik km denně asi tak nachodíte?

Tipy na možná rozšíření úkolu:

  • Vytvořte komiks ze života mravence.
  • Jaké další druhy mravenců znáte (u nás/ve světě)? Čím jsou zajímavé?
  • Pokud jste našli více mravenišť, porovnejte je.
  • Nesl váš mravenec v průběhu stopování nějakou kořist? Pokuste se určit, co to bylo

Mohlo by vás zajímat: