Úkol 4 (44. ročník)

Povinná část

  1. Vydejte se ven k vodě. Najděte si tři různé vodní plochy (rybník, hasičskou nádrž, lesní tůňku, potok, strouhu,…). Popište je i okolí každé z nich (rostliny kolem, na břehu i ve vodě, zastínění vodní plochy, blízkost lidských sídel, průhlednost vody,…). Každou lokalitu vyfoťte.
  2. Pomocí cedníku nalovte breberky z vody i ze dna a na ponořených částech rostlin. Do předem připraveného bílého kalíšku (misky, talíře,…) s vodou opatrně pinzetou vybírejte živočichy. Ty pak přelijte do sklenice s čirou odstátou vodou. Můžete vložit i malý kousek vodní rostliny z lokality. Při lovu breberek se nezapomeňte vyfotit. Vyfoťte i všechny vzorky pohromadě.
  3. V klubovně/ve třídě se pokuste určit jednotlivé druhy. Vytvořte si jednoduchou tabulku pro každou z lokalit, do které zapíšete určené druhy. Zvýrazněte ty, které se neopakují.
  4. Alespoň dva druhy nakreslete a doplňte o stádia celého životního vývoje.
  5. Liší se vzorky z jednotlivých lokalit? Pokud ano, jak a proč myslíte, že to tak je? (Nejdéle po dvou dnech již vzorek vylijte zpět do vody.)

Tipy na další řešení

  • Vytvořte si Secchiho desku k zjištění průhlednosti vody (návod je níže).
  • Pozorujte život ve sklenici a napište zajímavosti v chování živočichů, kterých jste si všimli. Jsou aktivní, draví, jak dýchají, jak se ve vodě pohybují
  • Pozorujte tvar těla. Jak jsou živočichové přizpůsobeni svému prostředí? Jak loví dravý hmyz ve vodě?
  • Vymyslete komiks s vodními živočichy, které jste našli.

Na výrobu Secchiho desky můžete použít poklici z hrnce s průměrem 20–30cm. Na ní přichyťte stejně velký karton rozdělený na čtyři čtvrtiny, dvě černé a dvě bílé. Tuto poklici s vyznačeným kruhem spouštíme na provázku kolmo do vody a zjišťujeme hloubku, kdy již nerozeznáme hranici mezi černou a bílou.

Mohlo by vás zajímat: