Úkol 1 (50. ročník)

  • Téma: Pozorování vážek
  • Doporučené období: září - říjen

Český svaz ochránců přírody vyhlásil rok 2021 Rokem vážek. Nezůstávejme pozadu a pojďme se na tyto pozoruhodné druhy hmyzu v jejich přirozeném prostředí blíže podívat.

Vydejte se během výpravy či schůzky k nějakému blízkému rybníku, rybníčku, lesní tůni nebo zahradnímu jezírku. Podmínkou je ovšem přírodní charakter vodní nádrže a bohatý litorál (pozvolně se svažující dno s vodními rostlinami – rdesno, lakušník, růžkatec, orobinec, rákos apod.). Zkuste se vydat na pozorování v ten nejkrásnější den, tedy je třeba, aby svítilo sluníčko, bylo alespoň 18 stupňů a nefoukal silný vítr.

Rozhlédněte se kolem a pokuste se najít nějaké létající dospělé vážky. Hledejte je nad vodní hladinou nebo sedící na vodních kytkách. Chvilku se zastavte a pozorujte jejich pohyb. Hodí se i dalekohled nebo fotoaparát s možností zoom.

 

BUDE SE VÁM HODIT – dalekohled, klasický kuchyňský cedník s malými oky/cedníky, bílou misku nebo průhlednou misku postavenou na bílý papír, pinzetu/pinzety, lupu, popřípadě větší zavařovací sklenici, zápisník, zařízení na focení pro případnou dokumentaci či dourčení skupiny v klubovně/ve škole.

Určovací literatura/zdroje (Vážky České republiky), Klíč k určování vodních bezobratlých živočichů (Rezekvítek), internet – vazky.net, biolib.cz, aplikace „lovec vážek“

POVINNÁ ČÁST

  1. Kolik druhů vážek nad hladinou poletuje? Dokážete určit jejich druh?
  2. Vezměte s sebou i cedník. Ideální je takový ten s malými oky, plastový nebo kovový a prohrabte s ním břehy a vodní rostliny u břehu, můžete hrábnout i lehce do dna. Všechno, co se bude v nacezeném materiálu hýbat, opatrně přeneste pomocí pinzety do bílé misky s trochou vody na dně. Jaké živočichy jste našli při cedníkování? Zkuste určit skupinu (např. vážky, chrostíci, ploštice,…) a zda se jedná o dospělce nebo larvu. Dohledejte v literatuře, zda jsou nalezené skupiny živočichů dravé či ne. Poznatky zaneste do stručné tabulky.
  3. Zkuste vyjmenovat 3 predátory vážek. Vyjmenujte 3 skupiny zvířat, kterými se vážky živí jako larvy a 3 skupiny zvířat, kterými se živí jako dospělí.
  4. Zkuste vážku nakreslit – dospělce a podle literatury zkuste namalovat i podobu její larvy. Extra nakreslete schéma lapacího ústního ústrojí larvy.
  5. Zkuste vypozorovat, jak dospělá vážka loví, zkuste sepsat strategii lovu, kterou jste viděli nebo dohledejte strategii v odborné literatuře a napište do úkolu v pár větách. Věděli jste, že naváděcí systém některých raket země-vzduch je inspirován právě vážkami a jejich způsobu lovu?

 

TIPY NA DALŠÍ ŘEŠENÍ

Pokud najdete při cedníkování větší larvu vážky nebo šídla, přeneste si ji opatrně do čiré zavařovací sklenice, vložte trochu vodních rostlin a nachytejte do sklenice i pár druhů dalších vodních živočichů. Sklenici postavte a nechte chvíli ustálit – sledujte jak a co vážka loví. Sledujte, zda za kořistí chodí či vyčkává na místě, jak používá lapací ústní ústrojí. Larvu do druhého dne ovšem zase vraťte do přírody.