Úkol 1 (45. ročník)

Povinná část:

 1. Vydejte se ven a vezměte si s sebou: zahradnickou lopatku (nemáte-li, můžete použít například kovovou lžíci), sítko, bílou misku nebo talíř, entomologickou pinzeta, atlas bezobratlých živočichů, poznámkový blok, tužku a láhev s vodou.
 2. Vytipujte si 3 různá stanoviště (les, zahradu, záhon, pole, břeh potoka,…). Na každém vybraném stanovišti vyznačte místo odběru vzorku, čtverec asi 30 x 30 cm. Určete rostliny, které v tomto odběrném místě rostou. Pokud si nejste jisti, rostlinu si vyfoťte, nebo si vezměte vzorek rostliny s sebou a poraďte se s odbornou literaturou. (Pokud jste v jehličnatém lese, může se vám stát, že na vámi vyznačeném čtverci nic neroste.)
 3. Dále si všímejte také bezobratlých živočichů, kteří se na rostlinách a na zemi pod nimi nachází. Určete je a vše si zaznamenejte.
 4. Po tomto pozemním průzkumu se pusťte do zkoumání podzemního světa. Pomocí lopatky vyhrabejte asi 20 cm hlubokou jamku. Všechnu vyhrabanou hlínu důkladně prohlédněte (může vám pomoci sítko) a nalezené organizmy opatrně přendejte na bílou misku. Určete je (pokud potřebujete, můžete je přes sítko lehce propláchnout vodou, jen pozor na živočichy, kteří to nemají rádi). Nalezené a určené živočichy poté vraťte zpět do hlíny a jamku zasypte.
 5. Nezapomeňte se u jednotlivých stanovišť vyfotit a u každého si poznamenejte datum, čas a jaké bylo zrovna počasí (nejlépe i s teplotou).
 6. V klubovně porovnejte jednotlivá stanoviště. Kterých živočichů jste našli nejvíce? Které stanoviště bylo nejbohatší na různost druhů a které na počet jedinců? Jak se zkoumaní živočichové chovali? Chystali se už někteří na přicházející zimu?

Tipy na další možná rozšíření úkolu:

 • Co jiného jste našli kromě živočichů?
 • Pokud jste našli i nějaké odumřelé části živočichů, pokuste se určit, komu patřili.
 • Každý si vyberte jednoho z živočichů, které jste našli a nakreslete ho. Z obrázků uspořádejte výstavu nebo vytvořte malý atlas.
 • Stejný průzkum můžete zkusit i v jiné roční době a výsledky vzájemně porovnat.
 • Svá pozorování můžete porovnat s podobnými z předchozích ročníků (tlející dřevo – 43. ročník, lov vodních breberek – 44. ročník).

Mohlo by vás zajímat: