Stručná historie

Více o vzniku a historii Zlatého listu, zajímavosti…

Stručná historie Zlatého listu

Český svaz ochránců přírody je již více než 20 let pořadatelem celostátní přírodovědné soutěže pro děti a mládež Zlatý list. V počtu uspořádaných ročníků již dávno překonal původního pořadatele.

Tradice Zlatého listu sahá až do počátku sedmdesátých let minulého století, kdy vznikl jako soutěž přírodovědných oddílů v rámci tehdejší Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže. Po jejím rozpadu se, stejně jako řada ostatních aktivit, ocitla tato soutěž na pokraji zániku. Naštěstí se dalo dohromady dost lidí, kterým osud soutěže nebyl lhostejný a nenechali ji padnout.

V časopise Ranec oddílu Nezmaři z Vraného nad Vltavou, který se později stal jedním z oddílů ČSOP, se o tom píše následující: „V budově 1. stupně proběhlo historické setkání všech lidí z celé České republiky, kteří měli zájem o zachování přírodovědné soutěže Zlatý list. Ve Vraném proběhlo národní finále této soutěže (v kategorii starších v ní zvítězil vranský oddíl Nezmaři) a v rámci jednání došlo ke změně pořadatele této celostátní soutěže – místo Pionýrské organizace si soutěž pod svá křídla vzal Český svaz ochránců přírody.“ To bylo v roce 1992. Tento ročník, a zřejmě i jeden či dva předchozí, už probíhaly v režii oddílů, které se nehodlali smířit se zánikem oblíbené soutěže. Organizačně však byla tato situace dlouhodobě nezvládnutelná, a to byl zjevně důvod, proč se soutěž dostala až k ČSOP.

V tehdy poměrně novém Centru pro děti a mládež ČSOP, které začalo fungovat při kanceláři Ústřední výkonné rady ČSOP se Zlatého listu ujali lidé nezatížení jeho minulostí a do soutěže vložili svůj pohled a nové nápady. Soutěž ožila a pozměnila nejen tvář, ale i název, který se rozšířil na Zelená stezka – Zlatý list. První národní kolo pořádané Českým svazem ochránců přírody proběhlo 29. 7. – 3. 8. 1993 v Louňovicích pod Blaníkem. V kategorii mladších ho vyhrál oddíl Falco z Valašského Meziříčí, v kategorii starších a nejstarších oddíl Vlci z Vyššího Brodu. Vyvrcholil jím 21. ročník soutěže.

Následovali další ročníky, během kterých se „Zlaťák“, jak soutěži důvěrně přezdívají soutěžící i pořadatelé, stal významnou aktivitou ČSOP a národní kolo každoroční událostí – dlouho očekávaným setkáním oddílů spřízněných nejen zájmem o přírodu. Během let se měnilo krajské uspořádání republiky a z regionálních kol se postupně stala krajská. Soutěž si sice udržela svou tříúrovňovou strukturu, ale místní (resp. oblastní či okresní) kola probíhají jen v některých krajích, kde přetrvává zájmem soutěžících a pořadatelů. V současnosti jsou pořadateli většiny krajských kol základní organizace ČSOP, zájem o Zlatý list jde ale napříč subjekty, které pracují s dětmi. Je to vidět struktuře ostatních tradičních pořadatelů i spolupořadatelů: DDM, školy, občanská sdružení, …

Více o vzniku a historii Zlatého listu, zajímavosti…