Úkol 3 (49. ročník)

Takovým zaběhlým zvykem je přikrmování kachnám starým pečivem, avšak Ti, co takto kachny přikrmují si neuvědomují, že jim tim ubližují. V tomto dobrovolném úkolu se na přikrmování jít tak trochu jinak. Jak? Pomocí různých běžně dostupných alternativ, o kterých se dozvíte při plnění tohoto dobrovolného úkolu, který je již třetím úkolem v pořadí.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme tento úkol připravili tak, aby se členové družstva nesetkávali. Proto se každý soutěžící vydá tento úkol plnit sám (s doprovodem zákonného zástupce či osobou pověřenou – teta, babička, sestra, bratr, sestřenice atd.). K propojení se se spolusoutěžícími z vašeho družstva upřednostněte online platformu.

Třetí dobrovolný úkol nazeleníte v sekci úkoly nebo zde