Úkol 2 (50. ročník)

Kde je voda, tam je také život. Každou malou louži si dříve či později oblíbí nějaký živočich a v přírodě můžeme najít i organismy, které jsou na tento specifický biotop přímo vázané. Z hlediska biodiverzity a jejího zachování jsou tůně v přírodě nepostradatelné. Můžeme je najít všude kolem nás, mohou být různého stáří, velikosti a hloubky. Život v nich ovlivňují podstatným způsobem také nejbližší okolní porosty a případné oslunění. Mrtvé dřevo v tůních poskytuje živočichům žádoucí úkryty.  Zároveň jsou důležitým prvkem pro zadržování vody v krajině.

Rozhlédněte se kolem sebe na výpravě či procházce a najděte si nějakou tůň, kterou můžete pozorovat během plnění 2. dobrovolného úkolu.