Plnění a odevzdání dobrovolných úkolů

Soutěžní kolektiv, který se rozhodne úkoly plnit a výsledky této činnosti prezentovat, tak může učinit pouze vlastnoručně vyrobenou prezentací (vzorky bádání, fotky z realizace pokusů, kreslené obrázky, …) – posterem formátu A1 (tj. 594 × 841 mm), kterou lze samostatně vystavit. Poster může obsahovat i elektronicky psaný text, ale výsledný poster musí být odevzdán v papírové formě.

Originální prezentaci všech 4 dobrovolných úkolů je třeba doručit nejpozději do 7. 5. 2023 na adresu celostátního koordinátora soutěže SMOP ČSOP, Michelská 5, Praha 4, 140 00. Odesláním své prezentace souhlasíte s jejím zveřejněním, zaslané práce se nevrací.

Nezapomeňte připojit svoji adresu + kontaktní e-mail a tel. číslo.